DISKUSNÉ FÓRUM

O stránke Prometheus – Prešov

Všetko o tejto stránke • Čo sa vám páči a čo vám tu chýba? (viac…)

Reklamy

Úspechy a problémy vedy

Všetko o minulej a súčasnej vede. • S čím ste nespokojný a čo vnímate ako pozitíva vedeckého bádania a vysvetľovania sveta? • Aký vedecký objav vás v poslednej dobe zaujal? • Aký objav alebo jednotlivec sa podľa vás zaslúžil o rozmach vedy? • Aké prekážky mala veda v minulosti a aké má v súčasnosti? (viac…)


Ľudské práva v okrese Prešov

Kde vidíte medzery v dodržiavaní ľudských práv v okrese Prešov? • Cítite sa diskriminovaný na základe svetonázoru? • Máte návrhy ako vylepšiť demokraciu v okrese Prešovk? • Vidíte priestor kde sa môžu angažovať humanisti? (viac…)


Cirkvi vo svete, na Slovensku a v Prešove

Aké postavenie majú náboženské inštitúcie v spoločnosti? • Je ich postavenie adekvátne a žiaduce? • Čo konkrétne vám prekáža a čo sa vám páči? • Máte dojem, že náboženské organizácie a jednotlivci sú v spoločnosti zvýhodňovaní na úkor organizácií a ľudí s nenáboženským svetonázorom? (viac…)


Náboženstvo verzus veda

Všetko o náboženstvách a vedecko-materialistickom svetonázore. • Vysvetľuje vám svet viac veda alebo náboženstvo? • Prečo veríte viac vede, alebo viac náboženstvu? • Aký prínos pre ľudstvo majú náboženstvá a aký prínos má veda? (viac…)


O Spoločnosti Prometheus a Klube Prešov

Registrujete Spoločnosť Prometheus alebo jeho klub v Prešove?  Čo sa vám páči na našej činnosti a čo nie?  V čom by sme sa mali ešte zlepšovať? Máte nejaké nápady alebo rady ako našu činnosť vylepšiť?  Čo vám bráni v členstve v našej Spoločnosti? (viac…)