PROMETHEUS – PREŠOV

je jeden z mnohých miestnych klubov SP na Slovensku. Túto stránku sme spustili 4. marca 2011. Klub sa sústreďuje na okres Prešov, a však intenzívnejšou prácu vyvíja v meste Prešov.

Predseda: Mgr. Igor Šabek
Kontakty: https://ozprometheus.wordpress.com/

Reklamy