UPOZORNITE NÁS!

Výzva občanom!

 Vážený občania,

ak ste vo svojom okolí v minulosti videli či zažili, alebo v súčasnosti vidíte či zažívate, diskrimináciu, porušovanie ľudských práv a slobôd a to najmä slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a nenáboženského  presvedčenia, oznámte nám to. Ak nás o tom informujete, budeme sa snažiť situáciu vyriešiť alebo aspoň zaznamenať a patrične zverejniť. Iba zverejňovaním, odsudzovaním a riešením porušovania ľudských práv sa nám spoločne podarí odstrániť so spoločnosti diskrimináciu a iné negatívne javy.

Oznamovať môžete tu:

v rámci SR –

Adresa: Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov, Pod Bánošom 14, 974 11  Banská Bystrica
E-mail: humanist@pobox.sk
Tel.: 048 / 429 99 22

v rámci okresu Prešov –

Adresa:
E-mail: 
Tel.:   

Alebo píšte tu ►

Reklamy