ČASOPIS

PROMETHEUS – Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus

Prvé číslo časopisu určeného pre širokú verejnosť: pre humanistov, ateistov, agnostikov ale veríme, že i pre veriacich občanov vyšlo začiatkom roka 2005.

Dvojmesačník vychádza vďaka sponzorskému príspevku Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, USA (Institute for Humanist Studies), web stránka: www.humaniststudies.org

• • •

Ohľadne predplatenia a iných informácií sa prosím obráťte na adresu:   Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov, Pod Banošom 14, 974 11 Banská Bystrica Tel. číslo: 048/ 4299922, 0910 908 418

 Od ročníka 2009 vrátane vychádza časopis iba v elektronickej podobe v pdf formáte (nižšie). Staršie čísla papierového časopisu a súčasne aj jediná predávaná papierová podoba elektronických časopisov vydávaných od roku 2009 sa dajú kúpiť online tu.

Elektronické verzie časopisu PROMETHEUS – dva formáty
Ročník 2010


Prometheus 4/2010
Stiahnite si (pdf)
  
Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 4/2010
Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 3/2010
Prometheus 3/2010
Stiahnite si (pdf)
  

Prometheus 2/2010
Stiahnite si (pdf)
  
Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 2/2010
Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 1/2010
Prometheus 1/2010
Stiahnite si (pdf)
  

Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2009


Prometheus 1/2009
Stiahnite si (pdf)
  

Prometheus 2/2009
Stiahnite si (pdf)
  


Doterajšie tlačené verzie časopisu PROMETHEUS
Ročník 2008


3/2008
Obsah 

4/2008
Obsah 

1/2008
Obsah 

2/2008
Obsah 

Ročník 2007


5-6/2007
Obsah 

3/2007
Obsah 

4/2007
Obsah 

1/2007
Obsah 

2/2007
Obsah 

Ročník 2006


3/2006
Obsah 

4/2006
Obsah 

1/2006
Obsah 

2/2006
Obsah 

Ročník 2005


Piate číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 5,4 MB) 

Šieste číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 3,05 MB) 

Tretie číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 2,23 MB) 

Stvrte číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 6,16 MB) 

Prvé číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 1,7 MB)

Druhé číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 1,85 MB)

 

ALEBO NA INTERNETOVEJ STRÁNKE: http://prometheus.unas.cz/casopis.htm

Reklamy