CENY HUMANISTOV

Ceny humanistov 2009
Obrázok Humanista roka 2009 – Liga proti rakovine

Za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku.

Obrázok

 Veľvyslanec humanizmu – Prof., PhDr., Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.

Za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku. (viac)

Ceny humanistov 2008 

Obrázok Humanista roka 2008 – Múzeum Slovenského národného povstania za Projekt Vagón.

 
Obrázok
Veľvyslanec humanizmu – prof.  MUDr. Alexander Rehák, DrSc. (viac)

Reklamy