DOKUMENTY

Stanovy Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov

Stanovy schválené Valným zhromaždením SP v Bratislave dňa 26. mája 2007 a zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. (viac)

Amsterdamská Deklarácia 2002

Amsterdamská Deklarácia o humanizme prijatá v roku 2002 na Kongrese Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie (IHEU) (viac)

Humanistický manifest 2000

Medzinárodná Akadémia Humanizmu predkladá verejnosti Humanistický manifest 2000: Volanie po novom planetárnom humanizme. Nasledujúce odporúčania vyslovujeme skromne ale s presvedčením, že môžu na celom svete prispieť k dialógu medzi rozličnými kultúrnymi, politickými, ekonomickými a náboženskými názormi. (viac)

Reklamy