PODPORA

Darujte nám 2 %

Naše združenie obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania, presadzuje slobodu myslenia a humanistického presvedčenia na princípoch svetského humanizmu.

Názov: Spoločnosť PROMETHEUS – združenie svetských humanistov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30845751
Sídlo: Pod Bánošom 14, 97411 Banská Bystrica
Bankové spojenie: 2373806858 / 0200 – VUB
Adresa webovej stránky: www.prometheus.unas.cz
Kontakt
: humanist@pobox.sk
Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Organizujeme semináre – v uplynulom období to napríklad boli dva s medzinárodnou účasťou: Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie a Humanistická výchova v školách.

Vydali sme viacero publikácii vlastným nákladom: Učiteľom humanistom, Kto sú a čo chcú skutoční humanisti. V spolupráci s vydavateľstvom Eko-konzult: Lovci duší (o kultoch, sektách a teroristoch), i vlastným nákladom autorov či prekladateľov – našich členov; Recidívy klerikalizmu, Keby si sa mal rozhodnúť, čo by si urobil? a ďalšie. Vydávame časopis – dvojmesačník Prometheus a náš člen Rastislav Škoda vlastným nákladom vydáva Zošity Humanistov.

Dávame podnety štátnym a verejným inštitúciám k otázkam týkajúcim sa slobody svedomia, vyznania, rozvoja občianskych slobôd a demokracie. Presadzujeme, vysvetľujeme a obhajujeme dôvody a potrebu odluky cirkví od štátu.

Podporujeme rozvíjanie občianskych obradov, myšlienky plánovaného rodičovstva a formovania modernej rodiny. Naším cieľom je rozvíjanie nekonfesijnej – sekulárnej sociálno-charitatívnej činnosti.

K tomu všetkému môže prispieť každý, kto sympatizuje s týmito zámermi, ak sa stane členom spoločnosti, osobne alebo finančne podporí naše aktivity, prípadne ak sa rozhodne venovať 2 % z dane na túto činnosť.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2007:

V roku 2007 sme použili 2 % z dane na dofinancovanie vydávania časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus – Prometheus – ktorý financujeme z vlastných zdrojov.

Prečo dať daň práve nám:

Štát, ktorý financuje cirkvi, odmieta finančne podporiť organizáciu, ktorá obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania. Naša činnosť je financovaná z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba vďaka podpore členov a sympatizantov.

Spoločnosť Prometheus je jedinou organizáciou s týmto zameraním, ktorá dlhodobo pôsobí a má svoje kluby na celom území Slovenska (od roku 1990). Sme členmi medzinárodného humanistického hnutia (Medzinárodnej humanistickej a etickej únie i Európskej humanistickej federácie).

Podporte činnosť Spoločnosti Prometheus ak sú vám jej ciele blízke, pomôžete tým sebe a podporíte rozvoj demokracie na Slovensku.

 

Reklamy